„Пирин ТВ“

„Пирин ТВ“

С какво се занимаваме

Проект BG05/1751 Въвеждане на урок по демокрация в българските училища Договор № 415/30.06.15, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България

Проект: “Превенция на незаконен трафик на хора от, към и през България и Македония”, Програма ФАР ТГС, “Добросъседство” 2005 Република България – Република Македония

Проект: „Консултативен център за рехалибитация на жени и деца, преживели насилие“, Финансиран от Фондация Мама Кеш

Проект “Българските и македонските жертви на комунизма – днес жертви на забрава и незнание”, Грант 2012 – 3596 / 001 – 001, Финансиран от Европейския Съюз

Проект: “С нови знания отново на работа”, по Проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетост” /СИНЗ/ по Заем от Световната банка №: 4681- BUL

Проект: “Поощряване на свободния поток на информация чрез прилагане на Закона за достъп до информация с помощта на медиен партньор”

ПРОЕКТ: „Застъпническа кампания за публични търгове с явно наддаване в Община Благоевград“ ГРАНТ 214 Финансиран от Балкански Тръст за Демокрация

Проект: “Равен шанс”, финансиран от Български Фонд за Жените, Програма „2007 – Европейска година на равните възможности и за жените и за мъжете!”

Проект: “Българските граждани на “ТИ” с Европа”, финансиран от Министерството на образованието и науката

bg_BGBulgarian