Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG05/1751 ВЪВЕЖДАНЕ НА УРОК ПО ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА.

ЮЛИ 2015 ДЕМОКРАТИЧЕН УРОК

НПО „СНЦ-Пирин ТВ“ стартира инициатива под формата на проект за демократичен урок, с който цели да допринесе за възпитаването на младото поколение в хуманност, демократични ценности и гражданско съзнание, и да допринесе за силно гражданско общество в България. Проектът инвестира в образованието чрез създаване на интерактивен образователен филм, с активното участие на младото поколение.

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ – Представяне филм

ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЪВМЕСТНИЯ ФИЛМ В УЧИЛИЩАТА В БЮРМ

bg_BGBulgarian