Дарения

Неправителствена организация “Сдружение с нестопанска цел – Пирин ТВ”

Набираме дарения по проект:

„Социално посредничество за интеграция на бежанците в страните на Европейския съюз“

Банкова сметка:

Интернешънъл Асет Банк АД

IBAN: BG19IABG74581100282101

ВIC: IABGBGSF

НПО “СНЦ Пирин тв”

Биткоин адрес за дарения:

1JQ9nM13rnAZm1LRMo3pjzrSF1fEfEJJ6T

За дарения с ePay над 300 BGN моля използвайте име: Емил Войнов Радев , email: pirin.tv@abv.bg , код: 9376022866

Описание Сума
BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
За дарения с Пейпал:

Общи условия за извършване на онлайн дарение, през уебсайта на НПО “СНЦ- Пирин ТВ”

27 април 2017

 

I. Общи условия

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между НПО “СНЦ- Пирин ТВ”, наричана по-долу “Пирин ТВ”, с адрес Ул. “Свобода” № 1, 2700 Благоевград, България И лицата, подкрепили “СНЦ- Пирин ТВ”, посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу ДАРИТЕЛИ.

2. Уебсайтът на “Пирин ТВ”, дава възможност на дарителите да направят дарение чрез дебитна или кредитна карта, явно или анонимно.

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари.

4. Дарителят извършва дарението в американски долари (USD).

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на “Пирин ТВ”.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. “Пирин ТВ”, приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на сдружението.

II. Защита на данните

1. “СНЦ- Пирин ТВ” е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран от Комисията за защита на личните данни, рег. No 138282 от 08.12.2016г.

2. Данните Ви няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

bg_BGBulgarian